BIM

Building Information Modelling (BIM)

In tijden van verandering, verandert ook  de aanpak van onze projecten. Daar waar techniek en innovatie elkaar gevonden hebben ontstaat BIM. BIM is niet alleen een gereedschap, het is een manier van werken. Het is feitelijk een slimme manier om meerdere partijen te laten communiceren, informatie te delen en te ontwerpen in dezelfde omgeving; het 3D model. Deze manier van werken geeft een eenduidig kader voor samenwerking binnen het project tussen meerdere firma’s. Bovendien creëert het overzicht in (complexe) projecten.

Bij BESA hebben we de expertise in huis om BIM te implementeren binnen de projecten en hebben wij inmiddels een BIM-handboek ontwikkeld om het proces optimaal te kunnen begeleiden.

De start van alles is het uitvoeren van een 0-meting door de locatie van het project te scannen (3D laserscan). Vervolgens worden coördinaten aan de locatie toe gevoegd en het 0-punt bepaald.. Gedurende het project worden alle tekeningen/modellen ingeladen en wordt er gekeken of er clashes en bijzonderheden zijn. Indien dit het geval is wordt dit teruggekoppeld aan de verschillende partijen en gevraagd om de clashes of afwijkingen op te lossen. Clashes kunnen zitten in het verkeerd uitlijnen van modellen scheefstand van nozzles, verkeerde posities van equipment enz.

Na het aanleveren van de hernieuwde tekeningen wordt deze opnieuw ingeladen en gecontroleerd of de clash inderdaad zijn opgelost. Wekelijks wordt er met alle betrokken partijen een 3D review gehouden om iedereen op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Tijdens deze reviews kan er gebruik gemaakt worden van allerlei technieken (bijv. de HoloLens of VR-bril) om situaties te verduidelijken.

Het grote voordeel van deze manier van werken is dat je vooraf je ontwerp heel duidelijk afbakent en er op die manier tijdens de uitvoering voor de aannemers minder faal- en onnodige extra kosten zijn. Bovendien wordt er nauwkeuriger gewerkt door meerdere controle momenten dit zorgt voor een hogere kwaliteit van het ontwerp, voor een beter beheersbare uitvoeringsplanning en minder issues tijdens de bouw! Think smart Work smart

Expertises: #piping #engineering #communicatie #3D-scanning #HoloLens #innovatie

Clash binnen het 3D-model
Clash binnen het 3D-model