Project Management


Always in control!

Project Management betekent voor ons het beheren, vereenvoudigen en coördineren van projecten.
Dit dragen wij uit in de missie en visie van ons bedrijf en is dé drijfveer voor onze project managers.


Oriënteren – Creëren – Prepareren – Implementeren.

Dit zijn de verschillende fases van de projecten zoals wij ze kennen. Wij ondersteunen u als opdrachtgevers in alle verschillende fases waarin een project zich kan bevinden. Vanaf het opstellen en onderzoeken van de scope tot en met uitwerken, plannen en implementeren van het project.


De meerwaarde van goed project management binnen uw project.

Wij maken gebruik van diverse projectmanagement tools om binnen ieder project gestructureerd en gecontroleerd te werk te gaan. Hierbij bevinden wij ons altijd in de driehoek kosten – planning – kwaliteit met in het midden van deze driehoek; veiligheid.

Een succesvol project wordt gekenmerkt door een optimale verhouding tussen de buitenste drie factoren (kosten, planning en kwaliteit) met als meest belangrijke factor het middelpunt van de driehoek; veiligheid.

Ons doel:

Projecten zonder incidenten waarin iedereen die binnen het project werkzaam is, iedere dag van het project, veilig en gezond huiswaarts keert. Als dit gerealiseerd wordt binnen de overeengekomen planning en het projectbudget dan is het project voor onze project managers succesvol!


Think Smart, Work Smart.

Door de doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdsgebonden (SMART) te formuleren zijn wij altijd in staat om op ieder moment van het project het overzicht en de controle te behouden. Op deze manier toetsen we de afspraken en doelstellingen en ‘managen’ we het project. 


Multidisciplinaire projecten van A tot Z.

Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van multidisciplinaire engineering en uitvoering projecten binnen de voeding- en zuivelindustrie, de chemische industrie en in de bouw/civiele techniek.
Wij verbinden alle vakdisciplines om het project zo optimaal mogelijk te laten verlopen.


Project Expertises:

  • Voeding- en zuivelindustrie.
  • Chemische Industrie.
  • Duurzame energie.
  • Overheidsinstanties.

Vragen? Wij helpen u graag.

Contact

Sectie

Sectie