BIM management

Engineering en BIM management project “Ketelhuis”

BESA is door een klant in het noorden van Nederland gevraagd de basic en detail engineering uit te voeren voor het verbindende leidingwerk tussen een nieuw te bouwen ketelhuis, de reduceerstraten en de verbruikers. Een groot deel van dit leidingwerk verloopt via een leidingbrug van 250 meter, om vervolgens over het dak van een bestaand gebouw (via reduceerstraten), verdeeld te worden naar de verschillende gebruikers.

Een cruciaal aspect van het project was de nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines en teams. BESA heeft voor dit project het BIM management uitgevoerd. Wekelijkse BIM-vergaderingen fungeerden als het centrale platform voor het oplossen van conflicten en het waarborgen van voortgang. Het vermogen om snel technische problemen op te lossen en efficiënte oplossingen te implementeren, speelde een sleutelrol in het succes van het project. Hierin speelde onze BIM-coördinator een belangrijke rol.

Het gebruik van geavanceerde software en tools zoals 3D-scanners, plant 3D en NavisWorks droeg bij aan de efficiëntie van het project en minimaliseerde fouten in het ontwerpproces. Mylan Beijering was betrokken bij het identificeren en implementeren van verbeteringen om de efficiëntie te verhogen en het project binnen het gestelde tijdskader af te ronden.

Het project “Ketelhuis” heeft niet alleen geleid tot technisch succes, maar ook tot een verbeterde samenwerking tussen disciplines en een verhoogde efficiëntie in het engineeringproces. Het project illustreert de kracht van teamwork en innovatie in de wereld van engineering en ontwerp.

#BESA #ThinksmartWorksmart #BIM #plant3D #NavisWorks #teamwork